Använd en kravanalytiker redan vid framtagningen av effektmålen!

Idag kommer oftast en kravanalytiker in först i utvecklingsfasen och ofta upptäcks det felaktiga krav först då. Och har man då ett utvecklingsteam som testar lösningen och inte kraven så blir det väldigt dyrt för företaget och effektmålen kommer heller inte att uppnås.

Ofta underskattas vikten av att involvera användarna, vilka i slutändan ska realisera effektmålen.

 

Artiklar
Artiklar
Relaterat material

Kontakta Camilla för mer information

Kontakta Sofia för mer information